• Ministerie van Economische Ontwikkeling en CDI verschaffen overbruggingskrediet aan Twentse wijnmakers op Curaçao:

  PERSBERICHT

  Ministerie van Economische Ontwikkeling en CDI verschaffen overbruggingskrediet aan Twentse wijnmakers op Curaçao:

  Komst Curaçaose wijn weer een stap dichterbij maar met spoed worden meer investeerders gezocht

  Het Curaçao Development Institute heeft op verzoek van de minister van Economische Ontwikkeling een tijdelijke financiering voor de Curaçao Winery verstrekt. Hierdoor heeft de Curaçao Winery meer tijd gekregen om op zoek te gaan naar bedrijven en particulieren die via een voorinvestering de allereerste Caribische topwijn ooit mogelijk willen maken op Curaçao. Er kan nu in ieder geval geoogst worden deze weken. Maar of de oogst ook daadwerkelijk gebotteld kan worden en dus topwijn kan worden, hangt af of er met spoed extra investeerders aangetrokken kunnen worden die dit willen voorfinancieren. Het ministerie en CDI staan garant voor terugbetaling van de voorfinancieringen van de investeerders.

  Redders in nood
  Investeerders kunnen zich melden via info@curacaowine.com. Zij gaan dan mede de historie in als de redders in nood die de allereerste Caribische topwijn ooit mogelijk hebben gemaakt en Curaçao daarmee internationaal op de wijnkaart hebben gezet. Een aantal investeerders heeft zich al gemeld, zo vertelt de Winery, maar nog niet genoeg. De Curaçao winery is op zoek naar minimaal 15 particulieren of bedrijven die tot uiterlijk september 2017 minimaal enkele duizenden euro’s/NAF willen voorfinancieren in ruil voor tegenprestaties in de vorm van wijn, relatievoordelen en uiteraard de eer om de eerste topwijn vanuit Curaçao mogelijk te hebben gemaakt.

  Zekerheid voor investeerders
  Minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling): “Door deze overbrugging, en onze garantstelling voor terugbetaling van de voorfinancieringen tot een bepaalde hoogte hopen wij dat potentiele investeerders eerder bereid zijn gezamenlijk het benodigd kapitaal op te brengen om de eerste oogsten mogelijk te maken. De Curaçao Winery is een prachtproject voor Curaçao. Naast een toeristische waarde, hoop ik dat het op termijn ook een economische waarde heeft. Het zou zonde zijn als dit verloren zou gaan.”

  Spoed
  Aangezien de tijd dringt en de druiven binnen enkele dagen al geoogst moeten worden, is snelheid geboden. Investeerders moeten dan ook snel gevonden worden. Om dit te bespoedigen en het voor investeerders aantrekkelijk te maken, heeft het Curaçao Development Institute (CDI) op verzoek van minister Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling) dus nu dit noodplan opgesteld. Ook de twee eerst volgende oogsten in 2016 lijken hiermee gered. De minister wil ook voor de lange termijn een oplossing zien. Hoofddoel is het creëren van een gezonde nieuwe wijnbouwsector die structureel kan bijdragen aan de economie van Curaçao.

  Voorzichtig optimistisch
  Wijnmaker Roelof Visscher: “We zijn ongelooflijk blij en dankbaar dat de minister en het CDI zich hebben ingespannen waardoor deze prachtdruiven in eerste instantie niet verloren hoeven gaan. We zijn er echter nog niet. De wijn moet nog wel in de fles en vermarkt worden. Het betreft puur een overbruggingskrediet. Dit moet wel terugbetaald worden uiteraard. Maar wij geloven in de kracht van deze topwijn in wording. De oogst in Curaçao zal naar verwachting volgende week al starten en neemt circa 4 weken in beslag. In totaal wordt er dan in 4 à 5 keer in totaal zo’n 5 à 6 ton aan druiven geoogst. Enkele dagen geleden leek onze situatie nog uitzichtloos. Door de trage besluitvorming en het vermeende birdstrike gevaar kwamen we in een zeer lastige fase terecht. Deze problemen zijn zeker nog niet opgelost, maar dit noodplan is wel een belangrijke stap om in ieder geval de komende oogsten te redden.”

  Toekomst
  Inmiddels zijn ook de gesprekken voor een lange termijn oplossing opgestart. Hierbij zullen (samen met het ministerie van VVRP) alle mogelijkheden onderzocht worden om te komen tot een goede basis voor de verdere ontwikkeling van deze nieuwe sector.
  Visscher denkt hierbij ook aan de opzet van een soort leerbedrijf waar plaatselijke telers het vak kunnen leren en begeleid kunnen worden en wat kan worden uitgebouwd tot een regionaal kenniscentrum. De wijn kan gezamenlijk gemaakt en afgezet worden. Ook hiervoor zullen investeerders moeten worden aangetrokken. Visscher droomt ervan Curaçao het “Napa Valey” van de regio te laten worden.

 • Curaçaose Wijn droom eindigt in een nachtmerrie

  wijnmaken4-12-15.1

  “Het zou de allereerste Caribische wijn ooit zijn geweest.”

  TWENTSE WIJNBOEREN GENOODZAAKT
  OM 13.000 LITER UNIEKE CARIBISCHE WIJN TE VERNIETIGEN
  Curaçaose Wijn droom eindigt in een nachtmerrie

  Curaçao, 3 juni 2016 – De Twentse wijnbouwondernemers Ilse en Roelof Visscher dreigen hun wijnplantage op Curaçao al na 2 jaar te moeten sluiten. Hiermee gaan er, in eerste instantie al, 16.000 flessen excellente en unieke tropische wijn in wording verloren. Het zou de allereerste commerciële wijn ooit zijn van Caribische bodem.

  Doodzonde/Schande
  Internationale landbouwdeskundigen en wijnexperts spreken van “doodzonde/een grote schande”; nooit eerder was er op deze schaal en op dit niveau wijnbouw in het Caribisch gebied. De unieke klimatologische omstandigheden op Curaçao zouden dit een topsegment/kwaliteitswijn maken. De komst van de wijn zou een unicum betekenen in de wijnwereld.

  Het probleem.
  Begin 2014 werd een overeenkomst (MOU) getekend door Curaçao Winery en CURACAO AIRPORT HOLDING (CAH), “Chateau Hato” was hiermee een feit. Curaçao Winery mocht in mei 2014 zijn eerst wijnstokken op plantage Hato aanplanten met als doel deze locatie voor de komende 50 jaar uit te bouwen tot een 2 tot 4 ha grote wijngaard (de aanwezige bronnen hebben een capaciteit voor deze oppervlakte). In het naastgelegen chateau (landhuis Hato) werd een ultieme wijn beleving gecreëerd waar veel lokale bewoners en toeristen van hebben genoten en veel kennis over druivenranken hebben opgedaan. Een BEWEZEN trekpleister dus voor zowel lokale mensen als voor toeristen.

  Ook met CAP (Curaçao Airport Partners) werd in 2014 overeengekomen om aanliggende percelen te gebruiken voor wijnbouw, met de bronnen van Hato als de water leverancier.

  Door het niet melden van deze nieuwe activiteit door de grondeigenaren (CAH en CAP) aan de verantwoordelijke instantie CCAA (Curaçao Civil Aviation Authority) in 2014, is een zeer vervelende en waarschijnlijk onomkeerbare situatie ontstaan namelijk dat Curaçao Winery gedwongen wordt op korte termijn te verhuizen met alle gevolgen van dien.

  De grond waar Curaçao Winery nu gevestigd is, is altijd al als landbouwgrond in gebruik geweest. Maar opeens heeft CAH officieel laten weten aan de wijnondernemers dat ze weg moeten ! Ondanks dat de wijnranken inmiddels vol in productie zijn. Voordat de Curaçao Winery haar activiteiten op locatie begon, was het aldaar een wildernis, zoals op meer plekken op en rondom de airport. Het terrein was een dichte mondi met laaghangende begroeiing en waterplassen vanwege de leegstromende bron; ideale nestgronden voor vogels. Deze situatie is rigoreus veranderd na aanvang van de Curaçao Winery. De Winery zorgt er juist voor dat vogels geen kans hebben o.a. door de druiven onder netten te houden.

  De reden voor de gedwongen verhuizing is dat CCAA, na twee jaar wijnbouw!, heeft laten weten dat ‘Wildlife hazards’ (ICAO Regelgeving) wellicht een risico voor de airport ontwikkeling zouden kunnen zijn. CCAA heeft daarmee alvast een positie ingenomen alvorens het officiële onderzoek door internationale experts daartoe klaar is. Wereldwijd echter zijn er voorbeelden ten over van grote, internationale airports die letterlijk geheel omzoomd worden met wijngaarden of andere landbouw activiteiten (bijv. Schiphol, Athene, etc.)

  De ondernemers vinden dit bijzonder spijtig en niet voor te stellen, maar zij hebben aangegeven mee te zullen werken aan een verhuizingsplan mits er door CAH constructief meegewerkt en gedacht wordt aan het vinden van een goede alternatieve locatie en CAH bereidt is daar ook financieel aan bij te dragen.

  Het water staat de wijnondernemers inmiddels boven hun hoofd en verder investeringen kunnen niet gedaan worden omdat deze hem alleen maar dieper in de schulden steken. Zeker omdat hij deze nooit meer terug kan verdienen als er geen alternatieve locatie komt. Toch hebben (CAH, CCAA) hem tot op heden geen passend voorstel gedaan voor zowel de korte termijn, als voor een uitzicht op een oplossing voor de lange termijn. Door deze inmiddels een jaar durende, oplopende stress situatie / onzekerheid situatie konden toegezegde leningen door investeerders en banken niet geëffectueerd worden.

  CAH heeft meerdere malen in het verleden haar excuses aangeboden voor traag en onzorgvuldig handelen in dit dossier. CAH heeft de afgelopen jaren onverminderd haar steun uitgesproken voor de Winery activiteiten en aangeboden een oplossing te bieden in deze verstikkende bureaucratische strijd. Na herhaald aandringen van de wijnondernemers is een passende oplossing van de zijde van CAH uitgebleven en is de Curaçao Winery in dusdanige financiële problemen geraakt dat er niets anders op zit dan de deuren te sluiten. Zes mensen verliezen hiermee hun baan.

  Met het succes van de wijnoogst op Curaçao hadden de wijnondernemers plannen om samen met lokale boeren een wijncoöperatie op te zetten. Op die manier kunnen ook boeren profiteren van deze bewezen succesvolle agrarische en toeristische innovatie op Curaçao.
  Dit innovatieve nieuwe gewas zou boeren extra inkomsten bieden en een export markt voor Curaçao creëren. Helaas sterven ook deze plannen in schoonheid vanwege het sluiten van de Curaçao Winery.

  Film
  De wijnondernemer wordt al vanaf het begin van zijn wijnavontuur op Curaçao op camera gevolgd door de onafhankelijke filmmakers Gwen Jansen en Jan Boiten. Zij komen naar verwachting eind 2016 naar buiten met hun documentaire over dit tropische wijnavontuur .

  Steun
  Hoewel de ondernemer ten onder dreigt te gaan aan de bureaucratie bij de Curaçao Airport Holding (CAH) en CCAA is er ook steun. Vanuit alle delen van de Curaçaose en Nederlandse samenleving komen steunbetuigingen en aanbiedingen om te helpen. Zo hebben personeelsleden van een bekend restaurant op Curaçao aangeboden om te komen helpen met de oogst als die er af kan. Verder wordt er samen met een aantal ondernemers en de development finance sector van Curaçao hard gewerkt om een samenwerkingsverband op te richten om de ondernemers te helpen. Samen willen ze het mogelijk maken dat deze bijzondere wijn er alsnog komt, de ondernemer niet failliet hoeft te gaan en dat er een realistische niet bureacratische oplossing komt. Dit laatste vooral ook om het pad te effenen voor mogelijke collega-ondernemers die in de toekomst mogelijk op het eiland actief willen worden. Ze gaan samen optrekken om tot een oplossing te komen. De financiële schade voor de ondernemer en zijn team, en de schade die door dit alles aan zijn reputatie is ontstaan zijn groot.
  Tevens is het duidelijk dat een zo’n zichtbaar en geheel vernieuwend product/initiatief dat op zo’n manier tengronde zou gaan een hele grote klap is voor het Curacaose investeringsklimaat.

  Quotes
  Roelof en Ilse Visscher, de wijnmakers uit Twente: “Voor je begint met een dergelijke uitdaging werk je natuurlijk alle scenario’s uit, wat kan er mis gaan? Echter met deze optie hebben we nooit rekening gehouden. Als ik met open armen wordt ontvangen en uitgenodigd wordt om een wijngaard te beginnen op Hato, contracten aan ga met CAH (HASCO) voor 30 tot 50 jaar dan ga je er toch niet vanuit dat je na 2 jaar alweer moet sluiten.

  Hubrecht Duijker, een van ’s werelds meest gelezen en geprezen wijnpublicisten: ‘Wat een onvoorstelbare ontwikkeling. Curaçao zou er trots op moeten zijn om het eerste wijndomein van het Caraïbisch gebied te krijgen. Elke fles wordt ook een soort ambassadeur voor Curaçao, want dit worden wijnen waarover men zal praten, op en buiten het eiland. In positieve zin, aangezien Roelof Visscher een uiterst deskundige, uiterst gedreven wijnmaker is met een uitstekende reputatie. Zelf was ik diep onder de indruk van de wijngaard, de kwaliteit van de druivenstokken en eigenlijk ook de grote investeringen.

  Gerard van den Tweel, internationaal retail- en vastgoedondernemer met onder meer supermarkten op Curaçao, Aruba en Bonaire: “Met de komst van deze wijn zou Curaçao bij uitstek aan de buitenwereld haar kracht qua veelzijdigheid en aantrekkelijk eiland voor buitenlandse investeerders hebben kunnen aantonen. Nu is het tegenovergestelde het geval. Toen ik het verhaal hoorde, kon ik mijn oren dan ook niet geloven. Het is niet goed voor het imago van het eiland, waar ik zo graag ben, en ook geen goed signaal richting deze hardwerkende, succesvolle ondernemer die alleen maar wil boeren en daar ook nog eens verrekte goed in is.”
   
  Stanly Marks, Antilliaanse landbouwdeskundige: “Wat Roelof Visscher hier heeft gepresteerd met zijn team is echt ongekend. Ook ik had er een hard hoofd in dat het mogelijk zou zijn om wijn te verbouwen op Curaçao. Hij heeft echter het tegendeel bewezen. Hij heeft het compleet verwaarloosde en begroeide terrein dusdanig weten te cultiveren dat er op dit moment drie keer per jaar geoogst kan worden en de druiven blaken van gezondheid.”